نوشته‌ها

” مدیریت جهادی به سبک شهید شاطری “

گزراش تصویری نشست تخصصی :  ” مدیریت جهادی به سبک شهید شاطری “ دانشگاه شهید بهشتی – ۱۳۹۴/۸/۲۰ – تالار الزهرا (س)