نوشته‌ها

کتاب:بررسی جنبه های مختلف نظام سیاست گذاری و سبک مدیریتی در ژاپن (الزاماتی برای کاربست در مدیریت جهادی)

کشورهای شرق آسیا در سه دهه گذشته همواره مرکز فعالیت های تجارت و بازار بین الملل بوده و با بهره گیری مناسب از منابع طبیعی و انسانی و مزیت های نسبی و رقابتی موجود در کشورهای دیگر، موفقیت های اورانه و پیشرفت سریع و درخور توجهی در عرصه های مختلف اقتصادی، ّچشمگیری در توسعه صنعتی […]

مطالعه انتقادی مدیریت دولتی در ایران از منظر مدیریت جهادی

نظام مردمسالاری دینی در ایران، نظام منحصر به فردی است که باید تئوری اصلاحات اداری بومی شده­ای را در تحول مدیریتی و سازمانی خود مورد استفاده قرار دهد. برنامه های تحول اداری در دولت های مختلف پس از انقلاب اسلامی هر کدام به دنبال اصلاحات نظام اداری مبتنی بر پارادایم مدیریت دولتی نوین بوده اند […]

شناسایی موانع پیاده سازی مدیریت جهادی در ادارات دولتی شهرستان شهریار

آنچه در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته است شناسایی موانع پیاده سازی مدیریت جهادی در ادارات دولتی شهرستان شهریار می‌باشد روش تحقیق توصیفی –پیمایشی و نوع تحقیق کاربردی است جامعه آماری این تحقیق را کلیه کارشناسان  ادارات دولتی شهرستان شهریار   می باشد، که تعداد تقریبی آنها در طمان تحقیق ۳۰۰نفر می باشد . به […]

پیاده سازی مدیریت جهادی مدلی موفق در مشارکت پذیری سازمان های مردم نهاد در جهت تحقق اجتماعی شدن امر مبارزه با مواد مخدر

آنچه در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است پیاده سازی مدیریت جهادی مدلی موفق در مشارکت پذیری سازمان های مردم نهاد در جهت تحقق  اجتماعی شدن  امر مبارزه با مواد مخدر است که به بررسی نقش بی بدیل سازمان های مردم نهاد به عنوان محور توسعه کشور و نقش پذیری مردمی در مسائل جامعه […]

بررسی نقش فرهنگ سازمانی در پیاده سازی مدیریت جهادی در ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری

آنچه در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است بررسی نقش فرهنگ سازمانی در پیاده سازی مدیریت جهادی در ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری است در این میان فرهنگ و مدیریت جهادی دارای یک اصل محوری و بنیادی است که آن تاکید تام بر معنویت و ارزشهای اخلاقی – اسلامی – انسانی است. […]

نگاهی به چالش های پیش روی فرهنگ و مدیریت جهادی در ایران

کنکاش اصلی پژوهش شناسایی چالش ها و موانع پیش روی فرهنگ و مدیریت جهادی در ایران است. به همین منظور در این مقاله سعی شده است با استفاده از تحقیقات قبلی و مطالعات اسنادی ابتدا مفاهیم و تجربیات جهانی و ایران مطرح شود. بخش دوم به شناخت تهدیدها و موانع فرهنگ و مدیریت جهادی و […]

مفهوم شناسی مدیریت جهادی

وقوع انقلاب اسلامی و وقایع پس از این انقلاب بزرگ، منجر به شکل گیری نوعی رفتار و سبک مدیریت سازمانی جدید شد که بعدها در اندیشه و کلام رهبری  از آن با عنوان کار و مدیریت جهادی تعبیر گردید.با توجه به این که، این نوع از مدیریت سازمانی از مباحث روز و کارآمد در عرصه […]

بررسی و تببین رابطه مدیریت جهادی با مدیریت کارآفرینی به عنوان موتور محرک اقتصاد مقاومتی

کارآفرینی توانایی خلق و ساخت چیزی ارزشمند از هیچ می باشد(تیمونز، ۱۹۹۹) و از نظر اقتصاددانان کارآفرین کسی است که ارزش افزوده ایجاد نماید. یعنی اینکه با صرف زمان و انرژی لازم، سرمایه ها را به گونه ای به کار گیرد که ارزش آنها و یا محصولات بدست آمده، نسبت به حالت اولیه اش افزایش […]

بررسی سبکهای مدیریت مشارکتی و جهادی در پیاده سازی سازوکارهای راهبری گروهی بنگاه

چکیده: یکی از مهمترین عناصر کار مدیر شیوه مدیریت اوست. سبک مدیریت یعنی راهی که مدیران از طریق آن در پیروان خویش نفوذ می­کنند. سبک مدیریت بر پیاده­سازی سازوکارهای راهبری گروهی بنگاه (حاکمیت شرکتی) تأثیر دارد. در این مقاله تأثیر سبک مدیریت مشارکتی به عنوان الگوی غالب در نظام مدیریتی متعارف با سبک مدیریت جهادی […]