نوشته‌ها

پوستر: جهادگر مرحوم حاج عبدالله والی

حاج عبدالله والی را می توان یکی از اسوه های درخشان عمل و اقدام جهادی دانست که در لبیک گویی به اشاره حضرت امام (ره) که فرموده بودند: “به داد بشاگرد برسید!” به منطقه دور افتاده و محروم بشاگرد هجرت کرد. حاج عبدالله والی در عمل به تکلیف، سالها با بشاگردی ها نفس کشید و […]

معرفی کتاب «تا خمینی‌شهر»

«به داد بشاگرد برسید؛ باید برای شیعیان بشاگرد کاری کرد. » این جملات را حضرت امام، وقتی که از احوال بشاگردیان مطلع شده بودند، فرمودند. کتاب «تا خمینی‌شهر» حکایت مستندی است از زندگانی یکی از بزرگان جهاد در زمان ما، که در نوع خود الگویى واقعی است. کسی که مقام معظم رهبری در وصف او […]