کتاب: مصاحبه ‌های‌تخصصی‌مدیریت‌جهادی‌

کلیدواژه مدیریت جهادی مدت کوتاهی است که در ادبیات مدیریتی کشور ما تولد یافته و همم اکنمون در مرحله تبیین و فهم خود به سر می برد. در حقیقت می توان به تعداد مدیران و دانشمندان رشته ممدیریت و یما رشته های مرتبط آن به تعریف و فهم از مدیریت جهادی دست یافت. هرچند مقام معظم رهبری با وضع ایمن واژه و تبیین کلی آن، جغرافیای بحث را تعیین حدود نموده اند، اما بدیهی است بمرای ملممو تمر شمدن ایمن مفهوم و عینی تر شدن آن، نیازمند رجوع به نخبگانی هستیم که به نوعی خود فرآیند جهادی شدن مدیریت را از نزدیک درک نموده باشند. از این رو می توان مدیریت جهادی را با مثل فیل در اشعار مولانا مقایسه نمود،

پیل اندر خانهٔ تاریک بود

عرضه را آورده بودندش هنود

از برای دیدنش مردم بسی

اندر آن ظلمت همی‌شد هر کسی

دیدنش با چشم چون ممکن نبود

اندر آن تاریکیش کف می‌بسود

آن یکی را کف به خرطوم اوفتاد

گفت همچون ناودانست این نهاد

آن یکی را دست بر گوشش رسید

آن برو چون بادبیزن شد پدید

آن یکی را کف چو بر پایش بسود

گفت شکل پیل دیدم چون عمود

آن یکی بر پشت او بنهاد دست

گفت خود این پیل چون تختی بدست

همچنین هر یک به جزوی که رسید

فهم آن می‌کرد هر جا می‌شنید

از این رو می توان ادعا نمود که برای شناخت صحیح این مفهوم نیازمند کنار هم قرار دادن دریافت های ذهنی ای هستیم که نسبت به مدیریت جهادی شکل گرفته اند، بر این اسا مجموعه پیش رو با هدف بررسی مفهوم مدیریت جهادی از زوایای گوناگون و مناظر متنوع در خلال مصاحبه های نیمه ساختمند و باز تهیه شده است و هر یک مصاحبه شوندگان از افق دید خود به تبیین این مقوله پرداخته اند. ترکیب مصاحبه شوندگان به نحوی گزینش شده است تا هم افراد دانشگاهی و هم مدیران جهادی را در بر گیرد و هستند در این میان مدیران جهادی که خود از دانش مدیریت هم بهره مند هستند و منشأ خدمات بسیاری در این مرز و بوم گشته اند. از این رو امیدوار هستیم تا این اثر نیز بتواند در کنار سایر آثار تولید شده مرتبط با مدیریت جهادی به غنای ادبیات علمی و فربه نمودن آن کمک شایانی نماید.
بابک نگاهداری رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

kharidmoghadame

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *