مقاله : مدیریت جهادی از منظر قرآن کریم

نوع مقاله: علمی ترویجی

مولف: پیرعلی دل آرا نعمتی

چکیده: مدیریت یکی از عرصه های مهم و قابل توجه در سبک زندگی اسلامی است. مدیریت جهادی برخاسته از فرهنگ جهادی، و حاکی از مدیریت بر مبنای ارزش های اسلامی است. تبیین مفهوم، شاخصه ها و مولفه های مدیریت جهادی منوط به تحقیق و تدبر در قرآن کریم است. از آنجا که واژه مدیریت و مشتقات آن در قرآن کریم به کار نرفته است، توجه به واژه های «طاعه»، «تمکن» و «اتباع» و نیز واژه «جهاد» و تدبر در برخی آیات مشتمل بر این واژگان به روش تحقیق موضوعی و تدبر در سیاق این آیات، روشی مناسب برای استخراج تعالیم قرآن کریم در خصوص مدیریت جهادی است. براساس این تحقیق میتوان گفت، مهمترین شاخصه جهاد، بذل طاقت برای رسیدن به مطلوب با مولفه های عقل، علم، تقوا، اسوه مداری، ولایت مداری و اعتصام و توکل به خدا است و مدیریت جهادی به کار گرفتن این شاخصهها و مولفه ها همراه با کاربست تمامی استعدادها، توانمندی ها و بن مایه های فردی، اعتقادی و سازمانی مدیر به منظور تحقق هدف والای آن یعنی ارتقای کمی و کیفی حیات انسان است؛ بنابراین میتوان گفت، مدیر در تحقق مدیریت جهادی نقش اساسی و ارزشمند ایفاء میکند.

کلمات کلیدی: سبک زندگی اسلامی، مدیریت جهادی، قران کریم، طاعت، اتباع، تمکن و جهاد

فصلنامه بصیرت و تربیت اسلامی ، سال یازدهم، شماره ۳۱، صص ۷۳-۹۳

برگرفته شده از سایت مطالعات مدیریت دفاع مقدس [hdmstudy.ir]
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *