الگوهای توانمندسازی مدیران در راستای ورود به عرصه فرهنگ مدیریت جهادی

صاحبنظران مدیریت از همان ابتدای بکارگیری اصطلاح توانمند سازی تا کنون تلاشهای زیادی برای ارایۀ تعریفی عملیاتی از آن بعمل آورده اند . نوشتار حاضر ضمن بیان تعاریف توانمند سازی، به رویکردهای مطرح شده، فرایند و ارزیابی توانمند سازی پرداخته و در راستای آن مدلهای قابل استفاده و ارتباط توانمند سازی را با مفاهیم رفتاری و انگیزش بیان کرده است. تفاوت اصلی مدیریت جهادی با سایر نظام های مدیریت، پیش فرض ها و مبانی فکری آن مقتبس از مدیریت اسلامی است. برای مثال، کسب سود در مدیریت اسلامی و سایر نظام های مدیریت دارای اهمیت می باشد. ولی در سایر نظام ها حصول حداکثر سود به عنوان هدف اصلی مطرح است، در مدیریت جهادی سود به عنوان وسیله محسوب می شود. البته کسب سود حتی در مقیاس وسیع و کلان مذموم نیست و اگر از طریق قانونی، شرعی و با تلاش به دست آید جزء عبادات و فضیلت ها محسوب می شود. بنابراین مدیریت جهادی را نباید در مقابل سایر نظام های مدیریت قرار داد، بلکه مدیریت اسلامی بر شانه های مبانی فکری اندیشه اسلامی از سایر نظریه های مدیریت استقبال می کند و بهره برداری می نماید.

کلید واژه: توانمند سازی، قدرت، استرس، غنی سازی شغلی، فرایندگرایی،مدیریت جهادی، عوامل روانشناختی و اختیار

مهدی موسیوند[۱]، امین نظامی[۲]، ندا تقی زاده[۳]

[۱] دانش آموخته کارشناسی ارشد ، رشته مدیریت بازرگانی-بازاریابی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

[۲] دانش آموخته کارشناسی ارشد ،رشته مهندسی کشاورزی-زراعت ،عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی  واحد بروجرد

[۳] دانش آموخته کارشناسی ارشد ،رشته روانشناسی – عمومی ، دانشگاه علوم تحقیقات واحد بروجرد

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *