مدیریت جهادی و نقش آن در حکمروایی خوب شهری

تحولات توسعه شهری در چند دهه اخیر، به تدریج سبب شده تا شیوه های مدیریتی  هر چه بیشتر به سمت دموکراتیک شدن بروند؛ حکمروایی شهری نوعی فراِیند و ارتباط میان حکومت شهری و شهروندان است که هم حکومت شهری و هم جامعه مدنی را در برمی گیرد و بر  حقانیت و تقویت عرصه عمومی تاکید می کند و  با هدف تکامل  اداره و اعتلای فرهنگ جامعه و فرهیختگی انسان ها به اخلاق کاربردی خاص خود نیاز دارد تا بتواند اثربخش و کارآمد و موفق باشد. حکمروایی شهری یعنی اثرگذاری همه ارکان تاثیرگذار شهری بر مدیریت شهر، با استفاده از تمامی سازوکارهایی که به سوی تعالی شهر و شهروندان حرکت کنند؛  مدیریت جهادی به عنوان علم و هنر رهبری و کنترل فعالیت های دسته جمعی، مبتنی بر مبارزه نه صرفا در عرصه نظامی بلکه در تمامی عرصه های علمی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و… جهت نیل به اهداف راهبردی و کلان یک سیستم و رفع موانعی که در رسیدن به آن وجود دارد. حکمروایی خوب شهری برای انجام دادن درست کارها و وظایف، به فرهنگ خاص مدیریتی و ارزش های اخلاقی ویژه ای هماهنگ با مفروضات بنیادین و ارزش ها و نمودها  نیاز دارد تا کارآیی، اثربخشی و بهره وری آن افزایش یابد. در این نوشتار تلاش شده با توجه به اهمیت این شیوه مدیریتی، نقش آن در نهاد شهرداری تهران،  شناسایی و معرفی گردد. هدف اصلی، بهره گیری از این شیوه مدیریتی در دستیابی به حکمروایی خوب شهری است. بنابراین بخش اول، شامل مفاهیم حکمروایی خوب شهری،  بخش دوم: مطالب مرتبط با مدیریت جهادی در شهرداری تهران در دوسال اخیر، و بخش سوم :  شامل تحلیل ، و جایگاه این شیوه مدیریتی در تحقق حکمروایی خوب شهری است. در نهایت چند پیشنهاد کاربردی برای استفاده مناسب از این شیوه مدیریتی ارائه می شود. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده و در تحقیقات آن از منابع کتابخانه ای و اسنادی استفاده شده است.

کلید واژه: حکمروایی شهری، حکمروایی خوب شهری، مدیریت، مدیریت جهادی، شهرداری تهران

مرجان گلی پور[۱]، مریم گلی پور[۲]

[۱] کارشناس ارشد مدیریت شهری، کارشناس حوزه شهرسازی منطقه ۲۲ شهرداری تهران

[۲] کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، مدیر سرای محله شریف

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *