کاوشی در مولفه های مدیریت جهادی با الهام از فرهنگ جهادی انقلاب اسلامی

جهاد مقوله ای است که پایه ای در فرهنگ دینی (بایدها و نبایدها) و پایه ای نیز در سپهر ارزشی جامعه (هست و نیست ها) دارد. در مقاطعی از تاریخ انقلاب اسلامی فراز های ارزش های اجتماعی بستر ساز نوعی سبک مدیریتی جهادی شده است که عامل موفقیت محسوب می شده است. تجربیات مدیریت جهادی در مقاطعی که ارزش های اجتماعی نیز مولّد چنین تفکری بوده است، قابل استخراج و تئوری پردازی است. این مقاله با استفاده از روش مطالعه موردی (case study) به دنبال استخراج مدیریت جهادی از مواردی است که تجربیات موفق انقلاب اسلامی است و تمامی عرصه های اقتصادی، فرهنگی و علمی، سیاسی و نظامی را شامل می شود. این مقاله با استفاده از شواهد عینی چند واقعه مدیریتی در انقلاب اسلامی به دنبال استخراج مولفه های مدیریت جهادی است که این مولفه ها می تواند در جهاد علمی پیش روی کشور نیز قابل سیاستگذاری و اجرا باشد. سئوالات اصلی که این مقاله به دنبال پاسخ به آن هاست عبارتند از :

  • مدیریت جهادی در پهنه اقتصادی، فرهنگی و علمی، سیاسی و نظامی چه مصادیق و مواردی داشته است؟
  • مولفه ها مدیریت جهادی در موارد منتخب کدام است؟

کلیدواژه ها : مدیریت جهادی، فرهنگ و تفکر جهادی، جهاد علمی

دکتر وحید خاشعی[۱]

[۱] استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی(ره) – Khashei@atu.ac.ir – 09122867146

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *