نقش مدیریت جهادی و الزامات رفتاری مدیران و کارکنان در تحقق اخلاق اجتماعی سازمان‌ها

اینک در آستانه دهه چهارم انقلاب اسلامی که طبق فرمایش مقام معظم رهبری دهه پیشرفت و عدالت نامیده شده، نقش مدیریت جهادی با استفاده از ادبیات مدیریت نوین بسیار بارزتر و چشمگیرتر شده است. در جامعه ایران اخلاق اجتماعی که بیانگر روابط اجتماعی شهروندان یک جامعه می‌باشد در سه دیدگاه مدیریت ارزش، مدیریت دانایی و مدیریت تغییر مطرح شده و به ویژه در قرآن کریم و نهج البلاغه به عنوان اخلاق اجتماعی و هوش اخلاقی به کرات مورد اشاره قرار گرفته و عملیاتی سازی آن توصیه شده است می‌تواند مبنای مدیریت جهادی نوین قرار گرفته و بر اساس تعالیم انسان­ساز اعتقادی دین مبین اسلام چراغ راه ارتقای اثربخشی اجتماعی، سازمانی، خانوادگی و فردی گردد. بر این اساس در این مقاله ضمن پرداختن به روابط بین مدیریت جهادی(مدیران) و منابع انسانی(نیروی انسانی) در سایه اخلاق اجتماعی به نقش مدیریت جهادی در تکوین، تقویت و نهادینه نمودن اخلاق اجتماعی پرداخته شده است. بر این اساس، الزامات رفتاری مدیران(مورد احترام ، اعتماد و اطمینان قرار دادن نیروی انسانی، داشتن رفتار منصفانه و ایجاد سازماندهی در اداره و اجرای امور، داشتن رفتار مسئولانه و اخلاقی، مشارکت دادن نیروی انسانی در تصمیم گیری‌ها، مداخله در فرایند رشد و توسعه نیروی انسانی و در نهایت فراهم نمودن تسهیلات به منظور تحقق رفاه و تأمین اجتماعی پرسنل خود) از یکطرف و الزامات متقابل رفتاری کارکنان(سرلوحه قرار دادن راستی و درستی درتمامی مراحل کار، مشارکت فعالانه و کامل در اداره و اجرای کار، پذیرش مسئولیت کامل در قبال موفقیت درفعالیت های خود و دیگران برای رسیدن به موفقیت و کامیابی، همکاری و تشریک مساعی مؤثر و کارآمد با دیگران و پاسخگو بودن در قبال فعالیت‌های کاری و رفتاری خود) از طرف دیگربه عنوان مهم‌ترین راهکارهای تحقق اخلاق اجتماعی در سازمان­ها مطرح شده است.

واژگان کلیدی: مدیریت جهادی، اخلاق اجتماعی، پیشرفت و عدالت، مدیریت تغییر، مدیریت دانایی، هوش اخلاقی

الهام شفائی­مقدم[۱]، زینب پروری[۲]، طاهره میرزایی نصرآبادی[۳]

[۱] دانشجوی دکتری بررسی مسائل اجتماعی ایران دانشگاه کاشان (e.shafaii@grad.kashanu.ac.ir)

[۲] کارشناس ارشد مطالعات فرهنگی دانشگاه کاشان (zparvari@yahoo.com)

[۳] آموزگارپایه اول دبستان- کارشناس زبان و ادبیات فارسی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *