نقش مدیریت جهادی و عزم ملی در توسعه روستایی

مدیریت توسعه روستایی در ایران همانند سایر سطوح مدیریتی از گذشته دور تا کنون با چالش‌های ساختاری و مسائل و مشکلات عدیده‌ای روبرو بوده است. از یک سو، با توجه به تغییر شرایط و مقتضیات زمانی، دیگر ساختار سنتی اعمال مدیریت در مناطق روستایی قادر به حل مشکلات کنونی نبوده و از دیگر سو، ساختار مدیریت جدید روستایی که مبتنی بر مشارکت مردم در امور و برنامه‌ریزی از پایین به بالا است به دلایل متعدد از جمله بومی نشدن و مداخله گسترده دولت و عواملی مانند آن نتوانسته است. مشکلات روستاهای امروزی را به نحوی مطلوب برطرف سازد. بنابراین، پایداری روستاها علاوه بر نیاز به حفظ الگوها ‌مدیریتی بومی در راستای توسعه پایدار و ایجاد نظم و ثبات ممکن است، بلکه همزمان، به همراه تغییرات فضایی و مکانی در جهان، ضرورت تغییر ساختاری و الگویی بر اساس مدیریت جهادی مبتنی بر فرهنگ جامعه به طور عام و فرهنگ روستا به طور خاص برای رویارویی با تغییرات محیط بسیار ضروری به نظر می‌رسد.

بنابراین،فرایند مشارکت روستائیان در امر توسعه روستایی به عنوان یک نظام کارکردی در سطوح کلان، میانی و خرد با کارکردهای افزایش ثبات اجتماعی، تقویت روحیه همبستگی، کاهش تعارضات گروهی، شکوفایی استعدادها و بروز خلاقیت و تقویت روحیه مسئولیت پذیری همراه است. تحقق این امر نیازمند تحقق مدیریت جهادی در جهت تقویت مشارکت­های مردمی و ارتقاء اعتماد و انسجام روستائان در امر توسعه می‌باشد. در این راستا ضمن اشاره به نظریه الگویی پارسونز شاخص‌هایی چون فردگرایی، خاص گرایی،‌عاطفه گرایی، انفعال گرایی و انتساب گرایی به عنوان موانع تحقق مشارکت اجتماعی در مسیر توسعه یافتگی روستایی مطرح گردیده است. متقابلاً، راهکارهایی چون تقویت و گرایش شهروندان روستایی به جمع گرایی، عام گرایی، خردگرایی، فعال گرایی به منظور تحقق مشارکت اجتماعی در توسعه اقتصادی و اجتماعی روستا اشاره شده است.

واژگان کلیدی: مدیریت جهادی، توسعه روستایی، مشارکت اجتماعی، عزم ملی، متغیرهای الگویی.

محمد کارکنان نصرآبادی[۱]، الهام شفائی­مقدم[۲]، محمدرضا یزدانی[۳]

[۱] دانشجوی دکتری رفاه اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی (m.karkonan@kashanu.ac.ir)

[۲] دانشجوی دکتری بررسی مسائل اجتماعی ایران دانشگاه کاشان (e.shafaii@grad.kashanu.ac.ir)

[۳] دانشجوی دکتری مهندسی انرژی دانشگاه امیرکبیر(yazdani44@yahoo.com)

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *