معرفی کتاب های مدیریت جهادی

اولویت بندی و تعیین اهمیت شاخصه های مدیریت جهادی در استقرار و تحکیم نظام اقتصاد مقاومتی با استفاده از روش ویکور فازی

چکیده

تاکید رهبر انقلاب بر مقوله “اقتصاد مقاومتی” در سالیان اخیر به روشنی حکایت از اهمیت حیاتی این بحث در مسیر حرکت انقلاب دارد.  این موضوع تا جائی پیش رفته که در  نامگذاری سالها با عناوینی همچون “حرکت به سمت اصلاح الگوی مصرف”، “همت مضاعف، کار مضاعف”،  “جهاد اقتصادی” و  “تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه‌ ایرانی”  خود را نمایان ساخته است. از آنجا که مقاومت از لحاظ لغوی قرابت زیادی با واژه جهاد دارد و از طرفی دیگر اهمیت اقتصاد در نگاه مدیران به شکلی مبرهن نمایان است، این فکر در اذهان شکل میگیرد که اقتصاد مقاومتی ارتباطی تنگاتنگ با مقوله مدیریت جهادی دارد. مقاله حاضر ضمن تاکید بر ارتباط بین این دو مقوله، به بررسی اهمیت شاخصه های مدیریت جهادی در استقرار و تحکیم نظام اقتصاد مقاومتی میپردازد. رویکرد این مقاله استفاده از روش تصمیم گیری با معیار های چند گانه در شرایط غیر قطعی است که این شرایط با استفاده از فضای فازی پیاده سازی میشود. روش تصمیم گیری مورد استفاده در این پژوهش روش ویکور است که به نوبه خود جزو روشهای جدید در این حوزه به حساب می آید.

واژگان کلیدی: اقتصاد مقاومتی، مدیریت جهادی، تصمیم گیری با معیار های چند گانه، روش ویکور، مجموعه های فازی

 

علی بنیادی نائینی[۱]،محمد حسن کامفیروزی[۲]

[۱] استادیار دانشکده مدیریت و مهندسی پیشرفت- دانشگاه علم و صنعت ایران

[۲] کارشناسی ارشد مهندسی صنایع-دانشگاه علم و صنعت ایران

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *