تعامل علم و جنگ؛ نقش آموزه‌های دفاع مقدس در فرهنگ سازمانی جهادی

جنگ پدیده ای است که تعامل آن با عرصه علم و دانش بسیار درهم­تنیده و گره­خورده است. خدمات متقابل دانش و عرصه دانشگاهی با جنگ و آموزشگاه­های جنگی سابقه قابل توجهی دارد. این مقاله در ابتدا نقش متقابل علم و جنگ را به طور مختصر بررسی کرده است و بعد از آن وارد ادبیات مدیریتی شده است. حوزه­های مختلف مدیریتی سرشار از آموزه­های جنگ است و از جمله فرهنگ سازمانی منتج از جنگ. یکی از ذخیره­های ناب مدیریتی در کشور ما دوران دفاع مقدس است که به مثابه گنج است. اکنون با توجه به اهمیت مدیریت جهادی برای عبور از بحران­ها پرداختن به این موضوع و استخراح ادبیات آن متناسب با سازمان­های امروزی بسیار حائز اهمیت است. لذا در ادامه مقاله به طور خاص به فرهنگ سازمانی دفاع مقدس پرداخته می­شود.

کلیدواژه­ها: تعامل جنگ و علم، زایش علمی و بومی، مدل سه سطحی شاین، فرهنگ جهادی

حسین خصاف مفرد[۱]، محسن باقری نصرآبادی[۲]*

[۱] دانشجوی مقطع دکتری، دانشکده مدیریت (سیاست­گذاری بازرگانی)، دانشگاه شهید بهشتی، عضو مرکز رشد دانشگاه امام صادق

[۲] دانشجوی مقطع دکتری، دانشکده مدیریت(گروه مدیریت دولتی)،  دانشگاه امام صادقعلیه­السلام ، عضو مرکز رشد دانشگاه امام صادق

* نویسنده مسئول – رایانامه: mbagherinasr@gmail.com

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *