هجرت و نصرت ؛ تار و پود سبک زندگی جهادی

جامعه دینی و الهی در سیر توحیدی خود به دو مولفه کلیدی نیاز دارد؛یک: مولفه هجرت ، دو: مولفه نصرت؛

مولفه هجرت در توضیح به مفاهیمی مثل قیام لله و صلوه نزدیک است . مفاهیمی که نوعی حرکت از عالم دنیا به سوی حضرت حق را در خود دارند . صلوه و دعا که همراه با نوعی درخواست و نیاز به مقصد معنوی است و هویتی ذکری دارد و قیام لله که اشاره به برخاستن از عالم دنیا و یقظه و بیداری دارد . اساسا هجرت روح و جوهره زندگی دینی است اما نصرت حالت کالبدی دارد و  آنرا باید رکن اساسی سبک زندگی دینی بشماریم . نسبت این دو حقیقت را نیز می توانیم اینگونه نشان دهیم که توحید وقتی در ارتباط انسان محدود با وجود نامحدود خداوند جلوه میکند تبدیل میشود به هجرت و هنگامی که در عالم کثرات و روابط میان موجودات محدود تجلی میکند شکل نصرت میگیرد پس واژه نصرت خود برآمده ازتوحید و هجرت الی الله است ، توحید وقتی در عالم کثرات و ارتباطات اجتماعی بروز میکند صورت نصرت و خدمت به خلق خدا را میگیرد و معنای نصرت به خدا همین است.

محمد بهزادی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *