مدیریت جهادی راهبردی استراتژیک در اقتصاد مقاومتی

در شرایط کنونی ما با انبوهی از محدودیتها و تحریم ها از سوی جوامع بین المللی با محوریت کشورهای غربی که سودای تضعیف اقتصاد ما را دارند روبرو هستیم اما از آنجا که هدف انقلاب ما کسب استقلال و آزادی می باشد سر تعظیم فرود نیاورده وگام در مسیر اقتصاد مقاومتی که ریشه در اقتصاد اسلامی و فرهنگ ملی دارد نهاده ایم، لذا لازم است مدیران ما برای دستیابی به اهداف غایی جامعه و همگام نمودن مردم در مسیر پیشرفت سبک مدیریت جهادی که متأثر از آموزه های دینی و فرهنگ جهادی است برگزینند. در این مقاله ضمن بیان تعاریف مفاهیم اقتصاد مقاومتی، مدیریت جهادی و مدیریت اسلامی به بررسی مدیریت جهادی به عنوان عنصری کلیدی در راستای برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت، کنترل و بازخور در اقتصاد مقاومتی پرداخته می شود. و در ادامه ویژگی های مدیر جهادی، اصول و قواعد مدیریت جهادی، موانع و دستاوردهای آن و تجربیات مدیریت جهادی در کشورمان تشریح می گردد. تحقیق حاضر از نوع تحلیل اسنادی، مروری وکتابخانه ای (مطالعه مطبوعات و جراید) می باشد، از این رو کلیه اسناد و مدارک موجود در ارتباط با موضوع پژوهش، در حد امکان مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته اند.

واژگان کلیدی: اقتصاد مقاومتی، مدیریت جهادی، مدیریت.

علی اکبر شاه حسینی[۱]، ساناز خالقی[۲]

[۱] کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

[۲] کارشناس مدیریت آبادانی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *