معرفی کتاب های مدیریت جهادی

مدیریت جهادی مستقل از سبک زندگی جهادی: گذر از نتیجه گرایی به تکلیف گرایی

چکیده:

دشواری ارائه نظریه ای در مورد اداره اجتماعی به معنای عام و از مسیر مدیریت جهادی از یک سوی ناظر به عدم امکان تحقق مدیریت جهادی به عنوان رویکردی برامده از واقعیت انقلاب اسلامی به اداره اجتماعی به سبب فقدان سبک زندگی جهادی است. این که ایا در شرایط غیر سبک زندگی جهادی امکان مدیریت جهادی وجوددارد؟. دو رویکرد به سبک زندگی شامل رویکرد هویت محور و رویکرد رفتار گرا وجود دارد که در نهایت رویکرد تفسیری رفتار پذیرفته شده است. بنابراین امکان تفسیر رفتارهای مختلف توسط فرد در راستای یک مجموعه اعتقادات وجود دارد این تفسیر در روند زمان تکامل پذیربوده و فهم فرد از توان خود را شکل میدهد. این فهم از توان  در نهایت فهمی از تکلیف ارائه میدهد که مبنای مدیریت جهادی است. مدیریت جهادی نیز در دو رویکرد مطالعه میشود رویکرد کلاسیک  که رویکرد جهادی به مدیریت است و رویکرد دیگر مطالعه مقوله اداره اجتماع از منظر عمومی جهاد است. در نهایت اگر در چارچوب رویکرد اخیر به مدیریت و سبک زندگی، تحقق مدیریت جهادی در سبک زندگی غیر جهادی ناممکن است اما سبک زندگی جهادی نیز امری مقول به تشکیک بوده و مسئله تکاملی است. این تکامل در گرو نسبت سبک زندگی جهادی با روحیات و اعتقادات جهادی با مدیریت جهادی است که تاریخ را از انحراف مصون می دارد.

واژگان کلیدی : مدیریت- سبک زندگی- اداره اجتماع- تکلیف- توان

Keywords: Management -lifestyle -community management -task – Ability

 

دکتر جلال غفاری[۱]، سجاد رستمی پور[۲]

[۱] دکترای مدیریت رسانه – رئیس دانشکده فرهنگی اجتماعی دانشگاه امام حسین علیه االسلام

[۲] کارشناسی ارشد معارف اسلامی و علوم سیاسی(نویسنده مسئول) دانشگاه امام صادق علیه السلام- پژوهشگر- قم – ۰۹۱۸۵۹۹۰۶۶۳- sjd705@gmail.comمدیریت جهادی مستقل از سبک زندگی جهادی: گذر از نتیجه گرایی به تکلیف گرایی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *