بررسی رابطه مدیریت جهادی و مشارکت همگانی

در این مقاله سعی شده رابطه بین مدیریت جهادی و مشارکت همگانی مورد بحث و بررسی قرار گیرد. مدیریت جهادی یک سبک مدیریت، ایرانی واسلامی است که با تدبیر وبسیج همه­ی نیروها ومنابع و تلاش مضاعف جهت تحقق اهداف فردی وسازمانی، آن رابه کار می بریم .مشارکت همگانی را می توان میزان آگاهی و تمایل مردم برای دخالت و اثرگذاری برخط مشی های عمومی و تعیین سرنوشت خود و کشور به صورت جمعی تعریف کرد. نتایج و یافته های پژوهش نشان می دهد جلب مشارکت از طریق تقویت جامعه مدنی، بنیان‌های اجتماعی، درک شرایط محیطی و جلب اعتماد عمومی حاصل می‌شود. مدیریت جهادی از طریق شناخت و به فعل رساندن ظرفیت‌های نهفته و پشتیبانی نهادی برمبنای محوریت جامعه در فرآیند تصمیم‌گیری، بسترهای مشارکت آنها در عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی را فراهم آورده است؛ ضمن این که تقویت باورها و آموزه‌های دینی و اعتماد عمومی به نهاد جهاد سازندگی به این هدف کمک نمود؛ همچنین از طریق تلفیق سرمایه‌های مالی و انسانی و پشتیبانی نهادی با تجدید در ساختارهای اجتماعی موجب خلق ظرفیت‌ها و فرصت‌های جدیدبرای مشارکت در جامعه شد، چرا که مدیریت جهادی راهبرد ماندگار مبتنی بر مشارکت را برای بهبود وضعیت زندگی جامعه درنظر دارد.

واژگان کلیدی: مدیریت، جهاد، مدیریت جهادی، مشارکت، مشارکت همگانی

 

محدثه قبایی آرانی[۱]*،محسن نیازی[۲]، علیرضا اقبالیان[۳]

[۱] دانشگاه کاشان، mgha013@gmail.com

[۲] دانشگاه کاشان، niazim@kashanu.ac.ir

[۳] شرکت تعاونی کارآفرینان برق آپادانا، eghbalian1366@gmail.com

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *