مدیریت جهادی

تدوین مدل کنترل راهبردی استراتژی‌های ملی بر پایه رویکرد مدیریت جهادی

کنترل‌های راهبردی کنترل‌هایی هستند که در سطح راهبردی مطرح بوده و دغدغه‌هایی فراتر از اجرای راهبرد دارند. این کنترل‌ها علاوه بر اجرای راهبرد همواره این سوال را در دل خود دارند که  آیا اساسا راهبرد به درستی طراحی شده است یا خیر؟

اما هم تدوین کنترل‌های راهبردی تحت تاثیر مفاهیم ارزشی بالادستی خود قرار می‌گیرد و هم موضوعات کنترلی (که ابزار کنترل هستند) بر اساس آن نظام ارزشی انتخاب می‌گردند.

این پژوهش در پی آن است که دریابد اگر تدوین استراتژی‌های ملی در جمهوری اسلامی ایران بر پایه رویکرد مدیریت جهادی و ارزش‌های مطرح‌شده ذیل آن طراحی گردد، نظام کنترل راهبردی متناظر با آن چگونه خواهد بود.

روش پژوهش در این تحقیق، تحلیل محتوای اسناد در دسترس راجع به مفهوم مدیریت جهادی است و سپس تحلیل نقادانه مفاهیم کنترل راهبردی از منظرگاه مقولات به دست آمده از تحلیل محتوای اسناد مدیریت جهادی است. سپس بایستی با استفاده از این مقولات، مدل کنترل راهبردی بازسازی شده و به صورت یک مدل ارایه گردد.

کلیدواژگان: کنترل راهبردی، استراتژی سطح ملی، مدیریت جهادی، تدوین مدل کنترل راهبردی بومی

علی ردادی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *