مدیریت فرایندی و فرایندمحوری سازمانی راهکاری برای تحقق و توسعه فرهنگ و مدیریت جهادی

برخورداری  از تفکر خلاق و استراتژیک برای یکپارچه‌سازی مفاهیم رهبری و مدیریت از طریق تلفیق شایسته عمل، عقل و احساس جهت تبلور انسان معنوی در راستای تحقق تعاملات، خلاقیت و نوآوری، عدالت و انصاف، اعتقاد به مشارکت همه‌جانبه مردم در انجام امور، صرفه‌جویی در هزینه‌های غیرضروری و الگو­گیری از فرهنگ ارزشی و اعتقادی مردم، احساس مسئولیت در ارائه خدمات بی‌منت، کار در جهت رضایت خالق و مخلوق و دغدغه دیگران را داشتن از مصادیق بارز فرهنگ ارزشی حاکم بر مدیریت جهادی است که می‌توان با احیای آن و به‌کارگیری آن در مدیریت ریسک، مدیریت بحران و مدیریت فرایندی به نتایج خیره‌کننده‌ای دست‌یافته و ارائه یک الگوی اعتقادی – ارزشی بومی‌شده برای مدیریت سازمان‌های زنده و پویا مبتنی بر فرایندها در عرصه بازار و اقتصاد جهانی ارائه نمود. مدیریت جهادی را با توجه به ویژگی­های آن می­توان همان مدیریت بر مبنای ارزش­ها نامید که بر اساس نظام­مندی­ها و قوانین مطرح در دانش مدیریت نوین شامل تفکر سیستمی، فرایندگرایی،  مدیریت فرایندی، مدیریت دانش، یادگیری سازمانی و تعالی سازمانی می­بایستی نوسازی گردد­. به علاوه این که مبنای آن را نظام ارزشی­– اعتقادی می­سازد از این رو در روش­های عملی مدیران اثر می­گذارد و به حرکت آن ها جهت ارزشی می­بخشد­. اینک در دهه چهارم انقلاب که طبق فرمایش مقام معظم رهبری دهه پیشرفت و عدالت نامیده شده نقش مدیریت جهادی با استفاده از ادبیات مدیریت نوین از جمله تفکر سیستمی، فرایندگرایی، مدیریت فرایندی، مدیریت دانش، یادگیری سازمانی و تعالی سازمانی بسیار بارزتر و چشمگیرتر شده و لازم است حرکت سازمان­ها و سایر امور کشور از ساختارمحوری به فرایندمحوری موردبررسی و تأمل قرارگرفته و با توجه به سنخیت فرایندمحوری با ویژگی­های مدیریت جهادی این موضوع مورد بررسی و کنکاش قرار گیرد. این مقاله باهدف بررسی فرایندمحوری سازمانی به‌منظور معرفی آن به‌عنوان راهکاری برای توسعه و تحقق اهداف مدیریت جهادی تعریف‌شده است. تحقیق از نوع توصیفی ـ تحلیلی (اسنادی – کتابخانه‌ای) و از حیث هدف، ذیل تحقیقات توصیفی از جهت نتایج، در زمره تحقیقات کاربردی است و به لحاظ نوع داده، تحقیق مروری محسوب می‌شود. در این مقاله پس از معرفی فرایندمحوری و مدیریت فرایندی، ابعاد و مؤلفه‌های فرایندمحوری سازمانی با ابعاد و مؤلفه‌های مدیریت جهادی مقایسه شده و هم‌راستا بودن این دو به اثبات خواهد رسید و در نهایت فرایند محوری به‌عنوان راهکاری مفید برای توسعه و تحقق مدیریت جهادی در سازمان­های امروزی معرفی‌ خواهد شد.

کلمات کلیدی: فرایندمحوری سازمانی، مدیریت فرایندی، فرهنگ جهادی، مدیریت جهادی

رضا حسین پور[۱]

[۱] استادیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *