همت جهادی مدیریت جهادی

تببین فرهنگ و مدیریت جهادی و شاخص‌های آن

در فرهنگ و مدیریت جهادی بیشتر بعد معنوی فرهنگ (زیرساختها) مورد تاکید قرار می­گیرند در این بعد بر روی دو محور اساسی یعنی ۱ـ محور اندیشه­ها، بینشها و عقادید ۲ـ محور ارزشها، مکارم و اخلاقیات نسبت به بعد مادی آن (روبناها) تاکید زیادتر شده است که عقیده به خدا، معاد و عقیده به خدا، معاد و عقیده به وحی یکی از شعائر مهم فرهنگ در حوزه جامعه اسلامی بطور عام و در حوزه فرهنگ جهادی بطور خاص است و امانت­داری، قناعت و ساده زیستی، وفاداری و ولایت مداری، سرعت و صداقت، مشاورت و مشارکت­پذیری، همدلی و روحیه اجتماعی، آینده و آخرت نگری و کار برای رضای خدا، تقدم منافع عمومی بر منافع شخصی، ایجاد روابط صمیمانه، پیشگامی در کارها، گذشت و نوعدوستی از تار و پودهای دیگر فرهنگ یک جامعه در نظام اسلامی و در محیط کار جهادی است. از طرفی در مدیریت جهادی علم و قوانین علمی در یک فضای ارزشی بکار گرفته می­شوند و جامعه، سازمان و افرادی که در محیط جهادی فعالیت می­نمایند اعتقادات، رسوم و ارزشها و سیاستهای فرهنگی خاص اسلامی دارند و مدیریت نیز ناگریز از عمل در بستر ارزشی جامعه و سازمان می­باشند. هدف از این مقاله تبیین فرهنگ و مدیریت جهادی و شاخص های آن میباشد.

واژه­های کلیدی: فرهنگ عام اسلامی و خاص جهادی، بعد معنوی فرهنگ، فرهنگ آفرینی، تحول­پذیری، ارزشهای بنیادی، شرایط اقتضایی، ساختار، مدیریت مشارکتی، مدیریت اسلامی و انگیزه­های الهی، سودجوئی مدیریت غربی، مدیریت علمی و تصمیم­گیری

 

مجید آرش[۱]

[۱] دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی – Majidarash100@yahoo.com

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *