همت جهادی مدیریت جهادی

نقش زنان در مدیریت جهادی بهینه سازی الگوی مصرف

هدف از انجام این تحقیق بررسی  نقش جهادی زنان در محیط خانواده در جهت بهینه سازی الگوی مصرف و ارائه راهکارهای مناسب می باشد. با توجه به اینکه بیشتر فعالیت‌های اقتصادی بانوان در بخش خانواده است؛ بنابراین زنان با مدیریت صحیح این بخش نقش مهمی در اصلاح الگوی مصرف و امور اقتصادی جامعه و خانواده بر عهده دارند.

زنان نه تنها در خرید لوازم و مواد مصرفی نقش مهمی دارند، بلکه در درست مصرف کردن و همچنین نگهداری موارد مصرفی نیز باید مدیریت داشته باشند. اگر احساس وظیفه و حفظ سرمایه‌های کشور در زنان ایجاد شود، آنان در حفظ منابع ملی نیز تأثیر بسزایی دارند و این امر خود به خود عاملی برای ایجاد الگوی مناسب مصرف برای نسل‌های بعدی خواهد بود.

این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی بوده و روش انجام آن مطالعات کتابخانه ای می باشد. به منظور گردآوری اطلاعات از روش کیفی مصاحبه عمقی  استفاده شده و تا حد کفایت نمونه انجام شده است. نتایج این تحقیق می تواند راهکارهای عملیاتی مدیریت جهادی در اصلاح الگوی مصرف را برای زنان ارائه نماید.

کلیدواژگان: مدیریت جهادی، زنان، الگوی مصرف، بهینه سازی.

 

الهه همایون والا[۱]، مریم حمیدزاده[۲] و سیده لیلا شمس آبادی[۳]

[۱] عضو هیئت علمی پژوهشکده فضای مجازی دانشگاه شهید بهشتی.

[۲] دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات زنان، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران.

[۳] دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه شهید بهشتی.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *