مشارکت جمعی در مدیریت جهادی : معماری مدل جمع سپاری با رویکرد محاسبات ابری

با توجه به روند رو به گسترش جهانی ‌شدن و تعامل دائم سازمانها با محیط ، می بایست سازمانها  برای ماندن در رقابت و افزایش موفقیت و کارآیی سازمانی، فرآیندی انعطاف پذیر ، سریع، و همواره در حال بهبود در اختیار داشته باشند . مدیریت جهادی با توجه به مدیریت معنوی، بدون توجه به محیط پیرامون سازمان نمی تواند نقش پایداری در عصر کنونی داشته باشد.محیط نشان دهنده فضای بیرونی سازمان ها می باشد که به طور مستمر بر عملکرد سازمان تاثیر می گذارد و همچنین سازمانها می توانند تاثیرات خود را بر روی محیط پیرامون اعمال نمایند. فرآیند برنامه‌ریزی مدیریت جهادی الزامات و ویژگی هایی دارد که می تواند نقشی حیاتی در رشد و موفقیت سازمانها ایفا نماید. همواره مردم و جمعیت حاضر در محیط سازمان به عنوان بازیگران اصلی در فرآیند برنامه‌ریزی مطرح می باشند و از آنجائیکه که فرآیندهای سازمانی در فرهنگ جهادی در درون چهارچوب ها و ساختارهای بوروکراتیک  برنامه ریزی نمی شود ، همواره طراحی بستری برای ایجاد و دریافت نظرات ، ابتکارات و نوآوری از جمعیت حاضر ، احساس می گردد. یکی از استراتژی های مهم این حوزه که از اوایل قرن ۲۱ وارد ادبیات مدیریت نوین شده است ، استراتژی جمع سپاری می باشد و از آنجایی که فرآیند پیاده سازی در جهت افزایش بهره وری استراتژی جمع سپاری، نیازمند به انتخاب فناوری مناسب می باشد ، در این پژوهش تلاش شده است تا با استفاده از رویکرد فناوری محاسبات ابری ، معماری ابری جمع سپاری را طراحی گردد که بتوان با ابن مدل ابری ، استراتژی استفاده حداکثری از مشارکت مردمی در مدیریت جهادی را محقق کرد.

 

واژگان کلیدی: مشارکت جمعی ؛ مدیریت جهادی ؛ جمع سپاری ؛ محاسبات ابری

میر سامان پیشوایی*[۱] یحیی امیری زنجیرانی۲

۱ استادیار دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران

۲ دانشجوی کارشناسیارشد مهندسی صنایع، گروه مهندسی سیستم و زنجیره تأمین، دانشگاه علم و صنعت ایران

* نویسنده پاسخگو: تهران- نارمک- دانشگاه علم و صنعت ایران- دانشکده مهندسی صنایع

تلفن: ۵۰۱۶-۷۳۲۲ -۰۲۱     رایانامه: pishvaee AT iust.ac.ir

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *