پیاده سازی مدیریت جهادی مدلی موفق در مشارکت پذیری سازمان های مردم نهاد در جهت تحقق اجتماعی شدن امر مبارزه با مواد مخدر

آنچه در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است پیاده سازی مدیریت جهادی مدلی موفق در مشارکت پذیری سازمان های مردم نهاد در جهت تحقق  اجتماعی شدن  امر مبارزه با مواد مخدر است که به بررسی نقش بی بدیل سازمان های مردم نهاد به عنوان محور توسعه کشور و نقش پذیری مردمی در مسائل جامعه به ویژه حوزه مبارزه با مواد مخدر این بلیه خانمان سوز است . در این میان فرهنگ و مدیریت جهادی دارای یک اصل محوری و بنیادی است که آن تاکید تام بر معنویت و ارزشهای اخلاقی – اسلامی – انسانی است. در واقع، مدیریت جهادی بدون معنویت وجود نخواهد داشت. امروزه با پیشرفت های علم تاثیر معنویت بر شاخص های کارآمدی و کارایی، سلامت سازمانی، خدمت دهی مناسب، بهره وری، تکریم ،نقش پذیری و … بر هیچکس پوشیده نیست.

مدیریت جهادی دارای مؤلفه‌هایی در  بُعد رفتاری و بُعد زمینه ای است که  می تواند در نقش پذیری هدفمند تر  و بهتر سازمان های مردم نهاد در اجتماعی شدن امر مبارزه با مواد مخدر در سطح جامعه نقش کلیدی داشته باشد . تحقیق کنونی نیز با هدف شناسایی بررسی ابعاد مشارکت اجتماعی سازمان های مردم نهاد با به کار گیری مدل مدیریت جهادی در جهت اجتماعی شدن امر مبارزه با مواد مخدر صورت گرفته است . در این راستا به کمک منابع و مطالعات کتابخانه ای و آشنایی با مقوله مدیریت جهادی با توجه به نیاز کنونی کشور به این نوع نگاه و مدل  مدیریت به عنوان ابزاری مهم و موثر در جهت مشارکت اجتماعی اکثریت  جامعه به دنبال راهکار های پیاده سازی این روش مدیریتی در کشور هستیم .

واژگان کلیدی:

مدیریت جهادی ،سازمان های مردم نهاد، اجتماعی شدن امر مبارزه با مواد مخدر ، مشارکت اجتماعی.

محمد ضیایی پور

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *