بررسی نقش فرهنگ سازمانی در پیاده سازی مدیریت جهادی در ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری

آنچه در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است بررسی نقش فرهنگ سازمانی در پیاده سازی مدیریت جهادی در ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری است در این میان فرهنگ و مدیریت جهادی دارای یک اصل محوری و بنیادی است که آن تاکید تام بر معنویت و ارزشهای اخلاقی – اسلامی – انسانی است. ویژگیهای مدیریت جهادی مثل ارزش مداری اعتماد و ایمان به کار و خدمت به مردم در زمانی که همراه با رویکرد مشارکتی باشدکرامت بخشیدن به انسانها را اصلی ترین هدف خود می بیند مدیریت جهادی ضمن تلاش در جهت افزایش ظرفیتهای تولیدی تحول نهادهای اجتماعی و نظام بهره برداری را نیز در دستور کار خود دارد اینها مقدمات تغییر نگرش به منظور افزایش توان بهره برداری از منابع موجود و امکان استفاده از فناوریهای جدید می باشد .این مقاله  در پی آن  است که با معرفی مدیریت جهادی به عنوان سبکی متمایز بر نحوه عمل مدیران با توجه به شاخص های فرهنگ سازمانی سازمان مورد مطالعه به نتایج مطلوبی در پیاده سازی این مدل مدیریتی دست یابد . امروزه با پیشرفت های علم تاثیر معنویت بر شاخص های کارآمدی و کارایی، سلامت سازمانی، خدمت دهی مناسب، بهره وری، تکریم ،نقش پذیری و … بر هیچکس پوشیده نیست. بی شک مهم ترین روش برای پیاده سازی و معرفی سیک مدیریت جهادی به جامعه، عمل به آن و حمایت توسط مدیران و اخلاص و دلسوزی صاحبان تصمیم است که باید تک تک برای رسیدن به این مهم برنامه ریزی کنند و نیازی به نیروی کنترل کننده نداشته باشند. برای اجرایی شدن سبک مدیریت جهادی در عرصه های فرهنگ و اقتصاد، باید به  دنبال این باشیم که ابتدا روح جهاد را در جامعه پرورش دهیم. اگر در کشور از الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت سخن می گوییم این الگو ناگزیر باید متکی و مبتنی بر مفاهیم و چارچوب های بومی و ارزشی باشد از این رو مدیریت جهادی به عنوان یک الگو و مدل مطلوب و سازگار با الگوی اسلامی و ایرانی پیشرفت می تواند مورد توجه کارگزاران نظام در عرصه های تقنینی، اجرایی و قضایی قرار گیرد. این مطالعه در پی کاربردی نمودن و عملیاتی کردن این سبک مدیریتی است .

 

واژگان کلیدی:

مدیریت جهادی ، فرهنگ سازمانی ، ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری  ، سبک مدیریتی . جهاد

محمد ضیایی پور ۱ محمد ابراهیم رحیمی ۲

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *