نگاهی به چالش های پیش روی فرهنگ و مدیریت جهادی در ایران

کنکاش اصلی پژوهش شناسایی چالش ها و موانع پیش روی فرهنگ و مدیریت جهادی در ایران است. به همین منظور در این مقاله سعی شده است با استفاده از تحقیقات قبلی و مطالعات اسنادی ابتدا مفاهیم و تجربیات جهانی و ایران مطرح شود. بخش دوم به شناخت تهدیدها و موانع فرهنگ و مدیریت جهادی و مولفه های  آن می پردازد. در بخش آخر ابتدا دسته بندی آسیب شناسی و چالش های مدیریت جهادی انجام گرفته و سپس ارائه مدل برای تحقق الزامات مدیریت جهادی و راهکارهایی به منظور دستیابی به آن در سازمان ها ارائه می شود. روش تحقیق نیز توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از روش اسنادی است.

واژگان کلیدی: فرهنگ جهادی، مدیریت جهادی، مدیریت، موانع و چالش ها

فریبا  نوروزی [۱]

علیرضا یارقلی

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *