تبیین روش شناسی مناسب در مدیریت جهادی

مدیریت جهادی به عنوان یک الگوی مدیریتی و راهکاری برای عبور از بن­بست­ها و مشکلات پیش رو بوده، که در کانون توجّه مقام معظم رهبری در چند سال اخیر بوده است. همچنین در حال حاضر یکی از دغدغه­هایی که در حوزه تحقیق در علوم اسلامی وجود دارد، بحث روش­شناسی است. این مقاله با هدف زمینه­سازی برای توسعه مدیریت اسلامی به طور عام و تاسیس الگویی برای مدیریت جهادی به طور خاص، به بررسی مهمترین مبانی روش­شناختی مدیریت جهادی می­پردازد. این تحقیق بر حسب دستاورد یا نتیجه تحقیق از نوع توسعه­ای – کاربردی و از لحاظ هدف تحقیق از نوع اکتشافی و به لحاظ نوع داده­های مورد استفاده یک تحقیق کیفی است. روش تحقیق از نوع تحقیقات موردی است. داده­های تحقیق با استفاده از اسناد، مدارک جمع آوری شده و از طریق روش تحلیل مقایسه الگوها، تحللی شده اند. نتایج حاصل از تحلیل و ترکیب داده ها نشان می دهد که از بین انواع روش­های پژوهش، روش تحلیل و تفسیر مفهومی  روشی مناسب جهت تحقیقات در مدیریت جهادی می­باشد.

واژه­های کلیدی: روش­شناسی، مدیریت جهادی، روش تحلیل و تفسیر مفهومی.

محمد مبینی[۱]

[۱] استادیار پژوهشکده مطالعات بین­الملل

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *