مدیریت جهـادی؛ الگویی برای مدیران اجرایی

الگوی اقتصاد مقاومتی نقشه راهی برای تحقق اقتصادی شکوفا، مترقی و خودکفا و نیز نیل به آرمان های بلند ملی است. اقتصادی که با تکیه بر توانمندی‌های داخلی و ظرفیت‌های درونی کشور‎، رویکرد دانش محور و تعامل صحیح با دنیای خارج را دنبال می‌کند؛ یعنی نگاهی درون زا و برون نگر را در پیش می‌گیرد. در همین راستا از مدیریت جهادی به عنوان یکی از ابزارهای کارامد پیاده سازی اقتصاد مقاومتی یاد شده است. اما در خصوص مطالعه و اجرای مفهوم مزبور مدل روش‌مندی مشاهده نمی گردد. هدف اصلی این نوشتار بحث و بررسی بیشتر پیرامون ابعاد مختلف موضوع مدیریت جهادی در قالب یک الگوی مشخص است. روش  نوشتار حاضر عمدتا بر پایه مرور آراء و نظرات محققان پیشین و نیز صاحبنظران حوزه اقتصاد مقاومتی و مدیریت جهادی می باشد. سپس مولفه های مدیریت جهادی مورد واکاوی و نقد و بررسی دقیق قرار می گیرد. در پایان نیز مدل پیشنهادی مدیریت جهادی جهت مطالعه و پیاده سازی توسط مدیران اجرایی، ارائه خواهد شد.

محمد خانباشی[۱]

غلامرضا بستان‌منش[۲]

[۱] ) دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه علامه طباطبایی،  hamed_khanbashi@yahoo.com

[۲] ) کارشناسی ارشد تحقیق در ارتباطات اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزیrz1384@gmail.com

 

واژه های کلیدی: فرهنگ جهادی[۱]، مدیریت جهادی[۲]، مدیریت علمی[۳]

 

[۱]. Jahadi culture

[۲]. Jahadi management

[۳].Scientific management

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *