مدیریت جهادی؛ نگاهی تطبیقی

با توجه به چالش‌های پرشمار پیش روی کشورهای در حال توسعه برای نیل به جایگاه شایسته در عرصه جهانی، اهمیت دانش بومی به ویژه در حوزه علوم انسانی و به ویژه مدیریت، بیش از پیش خودنمایی می‌کند. برای نمونه، الگوی بومیاقتصاد مقاومتی نقشه راهیبرای تحققیک اقتصاد شکوفا، مترقی و خودکفادر جهت نیل به آرمان های بلندملی است. این رویکردضمن تکیه بر توانمندی‌ها و ظرفیت‌های درونی کشور‎و نگاهمبتنی بر دانش به مسائل، تعامل صحیح با جهان خارج را نیز دنبال می‌کند؛ یعنی رویکردیدرون زا و برون نگر را در پیش می‌گیرد. نتایج عملی این رویکردنیازمند تغییر نگاه آحاد مردمنسبت به موضوعات کلان است و در این نقطه، فرهنگ نقش مهم خود را در کنار اقتصاد نشان می دهد. در این میان از مدیریت جهادی به عنوان یکی از ابزارهای کارامد پیاده سازیرویکردهای بومی در عرصه‌های مختلف یاد می شود. هدف اصلی این نوشتار بحث و بررسی پیرامون ابعاد مختلف مدیریت جهادی است. پس از نقدی در خصوص وضعیت تولید دانش بومی در کشورهای کمتر توسعه یافته، تلاش می‌شود تا از طریق مرور آراء و نظرات محققان و صاحبنظران این حوزه تعریفی از مفهوم مدیریت جهادی ارائه گردد و سپس مولفه های آن مورد واکاوی قرار گیرد. به منظور درک بهتر ابعاد و دامنه مفهوم مدیریت جهادی به مطالعه تطبیقی آن در مقایسه با برخی مفاهیم مرتبط و نزدیک در ادبیات علمی مدیریت می‌پردازیم و ضمنا ابعاد پیشنهادی مدیریت جهادی را جهت نقد و بررسی بیشتر توسط پژوهشگران و پیاده سازی توسط مدیران اجرایی، ارائه خواهیم نمود.

 

محمد خانباشی[۱]

Hamed_khanbashi@yahoo.com

غلامرضا بستان‌منش[۲]

RZ1384@gmail.com

[۱] ) دکتری مدیریت، دانشگاه علامه طباطبایی (نویسنده مسئول)

[۲] ) کارشناسی ارشد تحقیق در ارتباطات اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی

 

واژه‌های کلیدی : اقتصاد مقاومتی[۱]، فرهنگ جهادی[۲]، مدیریت جهادی[۳]، مدیریت علمی[۴]، رویکرد تطبیقی[۵]

[۱]. Resistive economy

[۲]. Jahadi culture

[۳]. Jahadi management

[۴]. Scientific management

[۵]. Comparative approach

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *