الگوی سیاستگذاری عمومی مبتنی بر مدیریت جهادی

هدف پژوهش حاضر تدوین الگوی سیاست‌گذاری عمومی مبتنی بر مدیریت جهادی است. سؤال اصلی پژوهش آن است که شاخص‌های مدیریت جهادی چیست و الگوی سیاست‌گذاری عمومی مبتنی بر مدیریت جهادی چگونه طراحی می‌شود. در راستای پاسخ به سوالات فوق، موضوع با روش دلفی موردبررسی قرار گرفت و پس از پایش پاسخ نخبگان حوزه مدیریت جهادی شاخص‌های هفت‌گانه: وجدان کاری، مسئولیت‌پذیری، روحیه ایثارگری، شایسته‌سالاری، ولایت محوری، کار و تلاش مضاعف و شجاعت و جسارت به‌عنوان شاخص‌های مدیریت جهادی احصا شد. بر اساس فرضیه تحقیق، مدیریت جهادی در مرکز مدلی است که کلیه مراحل سیاست‌گذاری عمومی را اعم از: هدف (بهره‌وری)، مسئله یابی، ارائه راه‌حل، برنامه‌ریزی، اجرای برنامه و ارزیابی را پشتیبانی می‌نماید. نتایج تحقیق صورت گرفته حاکی از آن است که بهره‌وری ناشی از سیاست‌گذاری عمومی مبتنی بر مدیریت جهادی در بعد کارایی و اثربخشی از انواع دیگر مدیریت‌ها بیشتر است. روش مورداستفاده در این پژوهش روش تلفیقی با غلبه کیفی می‌باشد زیرا موضوع مدیریت جهادی و شاخص‌های آن غالباً کیفی است.

 

واژه‌های کلیدی: جهاد، سیاست‌گذاری عمومی، مدیریت، مدیریت جهادی.

میثم کیانی زاده

دانشجوی دکتری علوم سیاسی گرایش سیاست‌گذاری عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

Meysam.kianizadeh@yahoo.com

دکتر علیرضا گلشنی

استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

Agolshani41@yahoo.com

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *