طراحی و تبیین الگوی مدیریت جهادی با رویکرد معرفی ابعاد و شاخصهای آن

    عملیاتی نمودن یک مفهوم مستلزم تبدیل آن از سطح سازه به ابعاد و شاخص است. این مهم برای مدیریت جهادی نیز مصداق دارد. چه بسا بسیاری از مفاهیم بدلیل عدم فراوری آنها در سطح عملیات همچنان در وضعیت انتزاع باقی می­ماند و پس از گذشت زمان به بوته فراموشی سپرده      می­شود. مقاله حاضر در نظر دارد ابعاد مدیریت جهادی در سه سطح فردی، سازمانی و فراسازمانی و همچنین شاخص­های مربوط به هر بعد را از طریق مطالعات نظری و میدانی تبیین و همچنین ضریب اهمیت ابعاد و گویه­ها را در سه سطح مذکور مشخص نماید. در نهایت بر اساس نتایج حاصله از مطالعه میدانی، راهکارهای مشخصی را با هدف انتقال مقوله مدیریت جهادی به وضعیت کاربردی پیشنهاد نماید.

واژگان کلیدی: مدیریت جهادی، ابعاد، شاخص، سازه.

دکتر غلامعلی طبرسا

دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری

دانشگاه شهید بهشتی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *