مدل سازی عوامل موثر بر عملکرد مدیریت جهادی با رویکرد نقشه های نگاشت فازی

امروزه همه کشورهای دنیا، در صدد یافتن راهی هستند تا ضمن دست یافتن به بهره وری در اداره امور و مشروعیت بخشیدن به مدیریت خود، سایر نقاط جهان را نیز مقلد خود کرده و به این ترتیب نفوذ خود را در سراسر جهان گسترش دهند. مدیریت جهادی یکی از ابزارهای قدرتمندی است که می تواند در معرفی الگوی مدیریتی تمدن ایرانی – اسلامی به جهانیان، نقش بسزایی ایفا نماید.از سوی دیگر رویکرد مدیریت جهادی به عنوان یک رویکرد مدیریتی نیازمند شناخت بهتر توسط سازمان های ایرانی می باشد. تحلیل و ارزیابی هر رویکرد مدیریتی لازمه شناخت و تبیین بهتر آن رویکرد می باشد. لذا هدف این تحقیق، مدل سازی عوامل موثر بر عملکرد مدیریت جهادی  با رویکرد نقشه های نگاشت  فازی است.

نگاشت ادراکی فازی گرافی جهت دار برای بازنمایی ارتباطات علّی میان چند شیء یا مفهوم و ابزار بسیار کارآمد برای شناخت پدیده ها و روابط میان متغییرهای گوناگون است. نگاشت ادراکی فازی حقایق، اشیا و فرایندها را به ارزش ها ،سیاست ها و اهداف ارتباط می دهد و هم چنین با پردازش دیدگاه های خبرگان،روابط علت و معلولی میان متغییرهای گوناگون را شناسایی و میزان تاثیر هریک را بر روی دیگری به صورت کمی معین می کند. نقشه‏ شناختی دربر گیرندۀ دیدگاه‏های خبرگان دربارۀ واقعیتی ذهنی است تا واقعیتی عینی وبرای تجزیه و تحلیل تأثیرات گزینه‏های گوناگون،برای مثال سیاست‏ها یا تصمیمات تجاری به منظور دست‏یابی به هدف‏هایی خاص به کار برده می‏شود.

پس نتایج حاصل از این پژوهش ارتباط میان عوامل موثر بر عملکرد مدیریت جهادی را که از پیشینه پژوهش به دست آمده را نشان داده و مقادیر آن ها را به صورت کمی نشان می دهد.

واژه‌های کلیدی: مدیریت جهادی، عملکرد سازمانی، نقشه نگاشت فازی،

دکتر سجاد شکوهیار

استادیار گروه مدیریت فناوری اطلاعات،دانشکده مدیریت و حسابداری،دانشگاه شهید بهشتی

s_shokouhyar@sbu.ac.ir

دکتر روح الله تولایی

استادیار گروه مدیریت فناوری اطلاعات،دانشکده مدیریت و حسابداری،دانشگاه شهید بهشتی

r_tavallaei@sbu.ac.ir

لیلا سادات فاطمی

دانشجو کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات،دانشگاه شهید بهشتی

l.fatemi68@gmail.com

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *