معنی جهاد

همه باید تلاش کنند؛ هم مسؤولان و هم آحاد مردم. باید علم و تجربه و امکانات فنّی و استفاده بهینه از موجودی طبیعی و انسانی را به احساس مسؤولیت و ابتکار و پیگیری و دلسوزی بیامیزند. امیدواریم در مجموعه وزارت جهاد کشاورزی، این آمیزه مهمِ‌ّ چندگانه بتواند کارساز باشد. ادغام این دو وزارتخانه باید این امید را در دلها زیاد کند که جنبه‌های مثبت را تعمیم دهد؛ هم جهاد سازندگی که از اوّل انقلاب میداندار کارهای بسیار باارزش و مهم بود، و هم وزارت کشاورزىِ سابق که مجموعه‌ای از تجربه‌ها و امکانات فراوان در آن متراکم بود. همه اینها به کارِ ادامه این راه مهم میآید. کارهای بزرگ، به همّتهای بزرگ و به ایمانهای عمیق – ایمان به کار، ایمان به مردم و پشت سر و مهمتر از همه‌اینها، ایمان به خداوند و پاداش الهی – احتیاج دارد و یک کار جهادی لازم است؛ جهاد یعنی همین.
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *