نقش فرهنگ و مدیریت جهادی در سازمان

بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، پیام تاریخی امام خمینی (ره) در ۲۶ خرداد ۱۳۵۸، آغاز حرکتِ شورانگیز جهاد سازندگی و فعالیت مدیریت جهادی در کشور شد و منشاء تحولات و خدمات عظیمی در روستاهای کشور گردید و علاوه بر تلاش مستمر در محرومیت زدایی و عمران و آبادانی زیر ساخت های اساسی کشور، در […]

مدلسازی مدیریت جهادی با الگوبرداری از تجربه های موفق معاصر در دوران دفاع مقدس

زمینه: مدیریت جهادی فرایند به کارگیری مؤثر و کارآمد منابع مادی و انسانی در برنامه­ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل است که با محوریت مردم با هدف عبور از موانع به همراه عشق و ایمان برای دستیابی به اهداف سازمانی و بر اساس آرمان­ها و نظام ارزشی مورد قبول صورت می­گیرد. یکی […]

مروری بر فرهنگ و مدیریت جهادی از دیدگاه قرآن و نهج البلاغه

این مقاله به تشریح ویژگی های مدیریت اسلامی و جهادی از دیدگاه آیات قرآن و نهج البلاغه و مقایسه آن با مدیریت برآمده از تئوریهای غربی و سایر مدیریت های تئوری پرداخته است . در این مقاله با استفاده از منابع موجود کتابخانه ای و بهره گیری از مطالعات، و سندکاوی به گردآوری مطالب مورد […]

بازخوانی مولفه های مدیریت جهادی در سیره و رفتار امیر المومنین (ع) بانگاه به اوضاع فرهنگی، اجتماعی، سیاسی واقتصادی کوفه

علی(ع) وقتی به خلافت رسیدکه بیست وپنج سال مسلمان ازسنت های نبوی جداشده وسنت های قبیلگی واشرافیگری رایج شده بود.ازاین رو امام(ع) ناگزیر بود تغییراتی بنیادی درساختار خلافت اسلامی به وجود آورد. امام(ع) زمانی خلافت راعهده دارشد که ارزش های اجتماعی، اخلاقی ودینی عصر پیامبر(ع) کمرنگ شده وارزش هایی چون دنیاگرایی وقدرت طلبی وثروت اندوزی […]

تبیین مدل کارآفرینی جهادی براساس مدیریت جهادی و نقش آن در فرهنگ کارآفرینی

  در سازمانی که بار اصلی توسعه آن بر دوش نیروی انسانی است و توسعه و بالندگی آن مدیون تلاش ها و فعالیتهای خلاقانه و مبتکرانه منابع انسانی به ویژه مدیران است مدیریت کارآفرینی به صورت جهادی امری اجتناب ناپذیر خواهد بود. نظام اسلامی مانند هر نظام دیگر دارای جهان بینی، عناصر، ارکان و اجزائی […]

معرفی کتاب: گزارش تخصصی نخستین گردهمایی سراسری مدیریت جهادی

کتاب: ” الگوی توسعه آلمان و دلالتهای آن بر مدیریت جهادی “

الگوی توسعه آلمان و دلالت های آن بر مدیریت جهادی – دبیرخانه دائمی مدیریت جهادی مقدمه کتاب کتاب حاضر پژوهشی است پیرامون بررسی تجربه کشور آلمان در پیشرفت و بازسازی در شرایط پس از جنگ جهانی دوم و استفاده از این تجربیات در تدوین الگوی بهینه مدیریت جهادی که در این برهه از زمان یک […]

کتاب: زنده باد جهاد ده روایت ناب از مدیران و پیشکسوتان جهاد سازندگی

مقدمه کتاب : در سال‌های پس از انقلاب اسلامی دولت‌های مختلف با شعارهای گوناگون و رویکردهای مختلفی بر سر کار آمده‏اند اما هیچ ‏کدام نتوانسته‏اند تحقق بخش آرمان‌های اصیل انقلاب در توجه به محرومین، گسترش سبک زندگی اسلامی، صدور تفکر انقلاب اسلامی و پاسخگوی مناسب دغدغه‏های مردم باشند. به این ترتیب یکی از مهمترین سوالات […]

کتاب: مصاحبه ‌های‌تخصصی‌مدیریت‌جهادی‌

کلیدواژه مدیریت جهادی مدت کوتاهی است که در ادبیات مدیریتی کشور ما تولد یافته و همم اکنمون در مرحله تبیین و فهم خود به سر می برد. در حقیقت می توان به تعداد مدیران و دانشمندان رشته ممدیریت و یما رشته های مرتبط آن به تعریف و فهم از مدیریت جهادی دست یافت. هرچند مقام […]

کتاب: تأملی جهادی در سبک شناسی سیاست های مدیریتی در چین

نویسنده: رضا سلیمانی عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور چیــن، نزدیــک تریــن کشــور بــه ایــران در میــان کشــورهای آســیایی از حیــث فرهنگــی و تمدنــی مــی باشــد. بــا نگاهــی اجمالــی بــه تاریــخ تمــدن دو کشــور مــی تــوان دریافــت در گذشــته عمــده تحــولات بوجــود امــده در ایــران بــا تأخیــری ده ســاله در چیــن هــم نمــود پیــدا مــی […]