مدیریت جهادی در جهاد سازندگی 2

مدیریت جهادی در جهاد سازندگی بسم الله الرحمن الرحیم زحمات بی‏ وقفۀ جهاد، این سنگر سازان بی‏ سنگر، در دفاع مقدسمان از جمله مسائلی است که ترسیم آن در قالب الفاظ نمی ‏گنجد. عشق جهاد در خدمت به اسلام و مردم چشم دل عشاق خدمت به دین و مردم را روشن نموده است. شجاعت دلیر […]

مدیریت جهادی در جهاد سازندگی

بسم اللّه‏ الرحمن الرحیم زحمات بی‏ وقفۀ جهاد، این سنگر سازان بی‏ سنگر، در دفاع مقدسمان از جمله مسائلی است که ترسیم آن در قالب الفاظ نمی ‏گنجد. عشق جهاد در خدمت به اسلام و مردم چشم دل عشاق خدمت به دین و مردم را روشن نموده است. شجاعت دلیر مردان و شیرزنان جهادیمان در […]

امام خمینی (ره ) : سازندگی های روحی مقدم بر همه سازندگیها است.

امام خمینی (ره ) : سازندگی های روحی مقدم بر همه سازندگیها است.   <div id=”14690030577658080″><script type=”text/JavaScript” src=”https://www.aparat.com/embed/ehuIU?data[rnddiv]=14690030577658080&data[responsive]=yes”></script></div> [aparat id=”ehuIU”] [button color=”red” size=”big” link=”http://hw14.asset.aparat.com/aparat-video/1efc836c6314889f4584c0295cbd92322718889-360p__85137.mp4″ icon=”” target=”false”]دریافت فایل[/button]