” مدیریت جهادی به سبک شهید شاطری “

گزراش تصویری نشست تخصصی :  ” مدیریت جهادی به سبک شهید شاطری “ دانشگاه شهید بهشتی – ۱۳۹۴/۸/۲۰ – تالار الزهرا (س)

گزارش تصویری نخستین گردهمایی سراسری مدیریت جهادی

گزارش تصویری نخستین گردهمایی سراسری مدیریت جهادی اسفندماه ۱۳۹۳ – باغ موزه دفاع مقدس