الگوهای توانمندسازی مدیران در راستای ورود به عرصه فرهنگ مدیریت جهادی

صاحبنظران مدیریت از همان ابتدای بکارگیری اصطلاح توانمند سازی تا کنون تلاشهای زیادی برای ارایۀ تعریفی عملیاتی از آن بعمل آورده اند . نوشتار حاضر ضمن بیان تعاریف توانمند سازی، به رویکردهای مطرح شده، فرایند و ارزیابی توانمند سازی پرداخته و در راستای آن مدلهای قابل استفاده و ارتباط توانمند سازی را با مفاهیم رفتاری […]

نسبت مدیریت جهادی با مدیریت اسلامی

رهبر معظم انقلاب اسلامی : ” در اداره کلان شهر تهران و همچنین در اداره کشور باید روحیه خدمت به مردم با نیت خدایی  و با تکیه بر علم و درایت یا همان روحیه مدیریت جهادی حاکم باشد تا بتوان از مشکلات عبور کرد و به پیش رفت ” یکی از مباحثی که در سال […]

مدیریت جهادی و نقش آن در حکمروایی خوب شهری

تحولات توسعه شهری در چند دهه اخیر، به تدریج سبب شده تا شیوه های مدیریتی  هر چه بیشتر به سمت دموکراتیک شدن بروند؛ حکمروایی شهری نوعی فراِیند و ارتباط میان حکومت شهری و شهروندان است که هم حکومت شهری و هم جامعه مدنی را در برمی گیرد و بر  حقانیت و تقویت عرصه عمومی تاکید […]

شناسایی مؤلفه های مدیریت جهادی

امروزه همه کشورهای دنیا، در صدد یافتن راهی هستند تا ضمن دست یافتن به بهره وری در اداره امور و مشروعیت بخشیدن به مدیریت خود، سایر نقاط جهان را نیز مقلد خود کرده و به این ترتیب نفوذ خود را در سراسر جهان گسترش دهند. مدیریت جهادی یکی از ابزارهای قدرتمندی است که می تواند […]

کاوشی در مولفه های مدیریت جهادی با الهام از فرهنگ جهادی انقلاب اسلامی

جهاد مقوله ای است که پایه ای در فرهنگ دینی (بایدها و نبایدها) و پایه ای نیز در سپهر ارزشی جامعه (هست و نیست ها) دارد. در مقاطعی از تاریخ انقلاب اسلامی فراز های ارزش های اجتماعی بستر ساز نوعی سبک مدیریتی جهادی شده است که عامل موفقیت محسوب می شده است. تجربیات مدیریت جهادی […]

نقش تربیت در ایجاد روحیه جهادی در انسان ها

در جوامع اسلامی وجود انسان هایی که دارای روحیه جهادی باشند همواره مورد توجه است، زیرا روحیه و نگاه جهادی از جمله مواردی است که اگر انسان ها به آن توجه ویژه ای داشته باشند، بسیاری از مشکلات رفع و یا راحت تر پشت سر گذاشته می شوند. لذا لازم است کوشش شود تا انسان […]

فرهنگ و مدیریت جهادی و الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت

فرهنگ، شیوه زندگی هر جامعه و متأثر از عوامل متعددی است که در همه جوامع یکسان و یکنواخت نیست. بر این اساس فرهنگ شامل تمام رفتارهایی است که در زندگی اجتماعی آموخته می‌شود و از راه‌های گوناگون بین نسل‌های متفاوت یا افراد یک نسل انتقال پیدا می‌کند. همچنین، فرهنگ جهادی به عنوان یکی از مهم‌ترین […]

تبیین جامعه شناختی نقش مدیریت جهادی و عزم ملی در دیپلماسی شهری با تأکید بر توسعه شهری

در این مقاله به تبیین جامعه شناختی رابطه و نقش مدیریت جهادی و عزم ملی در دیپلماسی شهری در راستای توسعه شهری پرداخته شده است. دیپلماسی شهری به به کار بردن ابزارهای حکومت‌های محلی و انجمن‌های وابسته به آن در توسعه شهرها اشاره دارد. بر این اساس بازیگران اصلی دیپلماسی شهری حاکمان محلی هستند که […]

مدیریت جهادی، آمایش سرزمین و حکمرانی خوب شهری

یکی از شاخص‌های مهم توسعه پایدار منطقه‌ای توجه به ظرفیت‌های موجود آن منطقه است. این فرایند که منجر به برنامه‌ریزی منطقه‌ای در قالب آمایش سرزمین می‌گردد، نقش بسیار مهمی در توسعه شهری دارد. آمایش سرزمین به رابطه بین انسان، محیط و سرزمین اشاره دارد و تحقق توسعه شهری نیازمند بررسی علمی این روابط بر مبنای […]

نقش فرهنگ و مدیریت جهادی در پیشگیری از فساد اداری

اصطلاح فساد اداری که آن را در برابر سلامت اداری به کار می‌برند، مدت زیادی است که موردتوجه اندیشمندان و صاحبنظران مختلف سازمانی قرار گرفته است. پیامدهای مخرب فساد و تضاد آن با منافع عام، از جمله اتلاف منابع، کاهش رشد اقتصادی اثر بخشی، باعث توجه روز افزون به اهمیت پدیده فساد اداری در جوامع […]