گزارش تصویری نخستین گردهمایی سراسری مدیریت جهادی

گزارش تصویری نخستین گردهمایی سراسری مدیریت جهادی اسفندماه ۱۳۹۳ – باغ موزه دفاع مقدس